2019. június 25. keddVilmos
EUR = 4.7223 RON
USD = 4.1455 RON
HUF = 1.4576 RON
GDP-növekedés = 4,0%
Átlagbér = 3075 lej (nettó)
Munkanélküliség = 3,9%
BET = 8,648.87(0.27%)
Infláció = 4,10%
Alapkamat = 2,25%

Már nem Székelyföldön, hanem Észak-Erdélyben a legalacsonyabbak a fizetések Erdélyben

 utolsó frissítés: 16:47 GMT +2, 2019. március 08.

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben 2018 decemberében 1,985 millió főt tett ki, ami az előző év azonos időszakához képest 3,4%-os, 65,6 ezer főnyi emelkedést jelent - tájékoztat az Erdélystat.

Erdélyben 2018 decemberében 2 701 lej volt az egy főre eső nettó átlagkereset. Ez novemberhez viszonyítva 2,1%-os emelkedést jelent, egy év alatt pedig jelentős, 13,6%-os növekedést mutat. Székelyföldön 2 319 lej (20,9%-os növekedés), Partiumban 2 314 lej (13,8%-os), Közép-Erdélyben 3 088 lej (16,8%-os) volt decemberben a nettó átlagkereset (és az éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2018 decemberében 73,5 ezer főt tett ki Erdélyben, egy év alatt 18,4%-kal csökkent az állástalanok száma.

A megyei statisztikai hivatalok által 2019. február végén publikált adatok szerint Romániában egy év alatt 1,6%-kal bővült az alkalmazásban állók száma. Az összes alkalmazott száma országszinten 2018 decemberében 4,93 millió főt tett ki. Erdélyben ennél nagyobb mértékben, 3,4%-kal nőtt egy év alatt az alkalmazottak száma, és decemberben elérte az 1,985 milliót. Az Erdélystat ugyanakkor az éves átlagra vonatkozó adatokat is közöt, amely szerint 2018 egészét tekintve átlagosan 1,981 millió személyt tett ki az alkalmazottak száma.

Erdélyben az elmúlt három évben folyamatos volt az alkalmazottak számának az előző év azonos időszakához viszonyított bővülése. Az éves növekedés mértéke 2-4% között szóródott. Az alkalmazottak 2,3%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, 42,3%-a az iparban és építőiparban, 55,4%-a pedig a szolgáltatásokban volt foglalkoztatva Erdélyben a 2018-as évre vonatkozó adatok szerint.

A Székelyföldön (Hargita és Kovászna megyékben), valamint a Partiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben) az erdélyi átlagnak lényegében megfelelő mértékben bővült az alkalmazásban állók létszáma egy év viszonylatában. Közép-Erdélyben (Kolozs és Maros megyékben) valamivel erőteljesebb növekedés volt megfigyelhető (5,2%). Székelyföldön az alkalmazásban állók száma 2018 decemberében 121,4 ezer fő, Partiumban 311,8 ezer fő, Közép-Erdélyben 392,2 ezer fő volt.

Már nem Székelyföldön, hanem Észak-Erdélyben a legalacsonyabbak a nettó keresetek

2018 decemberében 2 957 lej volt az országos átlagkereset Romániában, ettől valamelyest elmaradtak az erdélyi nettó keresetek (2 701 lej). Ennek ez elmaradásnak a legfontosabb oka Bukarest, az ottani átlagos keresetek (3 882 lej) ugyanis kiemelkedőek Románia egyéb térségeihez viszonyítva, és felfelé térítik a romániai átlagot.

2018 éves átlagát tekintve a nettó keresetek 2 504 lejt tettek ki Erdélyben, ami a 2017-es adatához viszonyítva 14,1%-os bővülést mutat. Nominális értelemben egyébként ez több mint 300 lejes növekedést jelent. Az elmúlt év során a július–augusztusi hónapokban megtorpant a keresetek növekedése az előző hónapokhoz viszonyítva, ekkor némi visszaesést lehetett regisztrálni. Az év többi hónapjában viszont nőttek a bérek. Különösen nagy mértékű nettó keresetnövekedést októberről novemberre lehetett látni.

2018 éves adatait tekintve az összes alkalmazott 2 504 lejes nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlagkeresetek jellemezték a mezőgazdaságot (2 353 lej), az ipar- és építőipart (2 363 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (2 623 lej) volt a nettó átlagkereset.

2017-hez viszonyítva az elmúlt évben a legnagyobb mértékű keresetemelkedés a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szektort jellemezte Erdélyben (18,8%). A szolgáltatási szektorban 15,7%-os volt az emelkedés mértéke, míg az iparban, építőiparban a teljes gazdaságra jellemzőnél valamivel kisebb mértékben (11,7%) nőttek a nettó bérek.

Székelyföldön az egy főre eső átlabérek az erdélyi átlag 86%-át tették ki 2018 decemberében. Az elmúlt három évben konvergencia figyelhető meg a két székely megyében az erdélyi átlaghoz, ugyanis 2015 decemberében még 77%-ot tett ki a székelyföldi keresetek aránya Erdélyhez viszonyítva. 2018 decemberében Kovászna és Hargita megyékben átlagosan 2 319 lejt vihettek haza a kereseti statisztikában számba vett alkalmazottak, ami 382 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ágazatban Székelyföldön magasabb nettó átlagkereseteket lehetett mérni, mint Erdély egészében.

Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemzik a legmagasabb nettó keresetek, 2018 decemberében 3 088 lejt vihettek haza átlagosan az ott dolgozók. A magas átlag mögött Kolozs megye kiemelkedő keresetei állnak, ahol a 3 300 lejt is meghaladták a nettó keresetek (3 303 lej), míg Maros megyében valamivel az erdélyi átlag alatti keresetek voltak jellemzőek. A Bánságban szintén magas, 2 833 lej volt a nettó, ezt követi Dél-Erdély 2 771 lejjel. Partium három megyéjében 2 314 lejt vitt haza átlagosan egy személy decemberben, Észak-Erdély két megyéjében 2 254 lej volt az átlagkereset. Decemberben, a korábbi hónapokkal ellentétben, már nem Székelyföld, hanem Észak-Erdély számított a legalacsonyabb keresetű régiónak Erdélyen belül.

Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában 288,9 ezer főt tett ki a regisztrált munkanélküliek száma 2018 decemberében, ami 17,7%-os csökkenés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A csökkenés Erdélyben is megfigyelhető: az év során rögzített folyamatos mérséklődés eredményeképpen 2018 decemberére 73,5 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma. Ez az előző év azonos időszakához képest 18,4%-os (16,6 ezer fős) mérséklődést jelent. A 2018-as évben elmaradt az a korábbi évben megfigyelt jelenség, hogy az év utolsó hónapjában emelkedik a regisztrált munkanélküliek száma. A 2018-as év egészét tekintve 79 ezer fő volt a regisztrált álláskeresők havi átlagos száma Erdélyben, ami 18,5%-kal (17,9 ezer fővel) kisebb, mint 2017-ben.

Észak-Erdélyt kivéve az év utolsó hónapjában mindenhol kisebb volt a regisztrált munkanélküliek száma, mint egy évvel ezelőtt. Székelyföld esetében az erdélyi átlagnál némileg kisebb mértékben csökkent a munkanélküliek száma egy év alatt (13,2%). A Székelyföldet alkotó két megyében a regisztrált munkanélküliek száma 8,8 ezer főt tett ki 2018 decemberében. Erdély régiói közül Közép-Erdélyben figyelhető meg a regisztrált munkanélküliek legnagyobb mértékű csökkenése: számuk egy év alatt 29,4%-kal (4,9 ezer fővel) mérséklődött. Az erdélyi átlagnál nagyobb csökkenés volt megfigyelhető Partiumban (22,0%) és Dél-Erdélyben (20,7%) is.

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak arányát a gazdaságilag aktív népességhez méri – országos átlaga 3,3%-ot mutatott 2018 decemberében. Erdélyben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,3%. A két székelyföldi megye ebből a szempontból valamelyest kedvezőtlenebb helyzetben van, munkanélküliségi rátájuk 4,0%-os, ami az országos átlag feletti és Erdély régiói közül is a legmagasabbnak számít.

A munkanélküliség csökkenő: Erdélyben egy év alatt 0,5%-ponttal csökkent a ráta értéke, Székelyföldön 0,6%-pontos volt a mérséklődés. A régiók közül a Bánságban a legkedvezőbb ahelyzet: a regisztrált munkanélküliségi ráta itt mindössze 1,4%-os (Temes megyében 1% alatti).

(erdelystat, közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Pénzcsinálókat!

lokális